*

Lần này là về các nhân vật phụ nha mina <3

1. Ảnh Tần Cảnh Dật- Kính Thiên Minh:

 Ảnh Tần Cảnh Dật- Kính Thiên Minh

(=.= không biết tui có lượm nhầm ảnh đam mĩ không mà 2 ông trông gian tình tứ phía quá. Tóc của Dật màu khác nha)

2. Tần Cảnh Dật (sang bộ "Lưu manh tui sẽ đăng nhiều ảnh hơn)

 Tần Cảnh Dật sang bộ Lưu manh tui sẽ đăng nhiều ảnh hơn

3. Mạc Tu Nghiêu: (ở bộ Tổng Tài, Phu nhân đã trở về tui sẽ đăng nhiều ảnh hơn)

 Mạc Tu Nghiêu ở bộ Tổng Tài Phu nhân đã trở về tui sẽ đăng nhiều ảnh hơn

4

4. Sở Kinh Dực (Sở thần kinh yêu màu đỏ)

 Sở Kinh Dực Sở thần kinh yêu màu đỏ

5

5. Cyril:

- hihi hôm nào rảnh tui sẽ tìm tip nhân vật nữ nha UuyenToTo ảnh có quá tệ không mn

—————-

^^ hihi hôm nào rảnh tui sẽ tìm tiếp nhân vật nữ nha ~