Chương 31

[ 24/12/2018 ]
/ 61
Rất tiếc không có chương 31. Theo như lời thím tác giả thì chương này là chương H, toàn thịt là thịt nhưng khất bổ sung sau, kết quả không có.))

Mời các bạn tự bổ não để xem tiếp chương 32 nhé.