Dị Năng Vương Phi

Dị Năng Vương Phi

Nội dung

Thể loại: Xuyên không, trọng sinh, huyền huyễn, nữ cường, hài…

Cô là cảnh vệ ưu tú mang trong mình thiên phú dị bẩm làm nhiệm vụ bảo vệ tổng thống.

Trong một lần đang làm nhiệm vụ cô đã đỡ đạn cho tổng thống mà chết. Khi xuống gặp Diêm Vương thì phát hiện ra bản thân dương số chưa tận nên đã được đưa linh hồn trọng sinh vào một thân thể khác.