Long Bảo Nhi

Long Bảo Nhi

Nội dung

Tên đầy đủ: NGOẠI TRUYỆN RỒNG BAY PHƯỢNG MÚA & BA LẦN GẢ -

LONG BẢO NHI

Editor: Kate DK

Thể loại: Thanh mai trúc mã, nhân duyên trời định độc nhất.

Nhân vật chính: Long Bảo Nhi, Long Khánh Sinh

Nhân vật phụ: …

Đặc điểm: hài hước, sủng

Đây là bộ truyện có liên quan về Hệ liệt Đôi lần gặp, lỡ bén duyên - Ba lần gả -Rồng bay phương múa - Dung nham... Có thể nói đây là ngoại truyện của hệ liệt, mối quan hệ của các nhân vật ở đây cũng có liên kết với các nhân vật chính trong hệ liệt. Các bạn có thể đọc cả 4 bộ trên nếu có thời gian hoặc để lý giải nhiều hơn về các nhân vật trong bộ truyện này, hoặc cũng có thể chỉ thưởng thức bộ truyện riêng biệt, tách rời mối liên quan giữa họ với các nhân vật trong hệ liệt, vì điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều tới nội dung truyện.