Người Đàn Bà Mệnh Quỷ

Người Đàn Bà Mệnh Quỷ

Nội dung

Trích đoạn:

Xoảng....!

- Cô muốn đập hết đồ nhà này ra à, ôi giời ơi, nó phá của nhà tôi này.

Cô đứng co ro mà khóc, cô ko dám than trách gì, vì cô nghĩ tất cả là lỗi của mình. Mới đầu bà Thảo cũng thương yêu cô lắm, lo cho cô đủ thứ, lại tự hào vì con dâu bà là giáo viên. Nhưng từ khi nghe tin cô khó sanh con, bà Thảo đã chán ghét cô từ đó.

Nếu ko vì ngày xưa cô có bầu trước thì ngày hôm nay đâu có xảy ra cớ sự này.