Pokemon Kaitou Izumi

Pokemon Kaitou Izumi

Nội dung

Kaitou Izumi trọng sinh, có được hệ thống bên mình, từng bước đến đỉnh nhân sịnh tại thế giới pokemon!!!