Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

Nội dung

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh

Convert: Củ Lạc

Chuyển ngữ: BAT

Đã chết rồi lại có thể sống lại chính là việc khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn trùng về về thời điểm mười ba năm trước thì lại càng vui sướng không thôi.

Hòa Linh mặc một thân y phục đỏ rực, ngồi tại đầu giường hai chân đung đưa khiến chuông nhỏ kêu lên, kẻ thù nhiều như vậy, cô nên bắt đầu tính toán từ ai a!