Vị Của Gió

Vị Của Gió

Nội dung

Trích đoạn:

- Mẹ ơi con có thai rồi

- Tao không phải là mẹ mày,tao không có đứa con như mày,con ngu này nữa...

- Con không ngu con yêu anh Dũng...con thật sự yêu anh dũng

- Yêu cái đầu mày con ơi là con mai người ta đến dạm ngõ rồi,tao vùi măt đi đâu được đây

- Con chỉ lấy anh Dũng

- Mày có biết cái mối tao lấy cho mày là con ai không hả con ngu này nữa,con với chả cái...ngu ơi là ngu,dại ơi là dại...!