Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Nội dung

Editor: Quy Linh Cao

Số chương: chưa rõ

Tiến độ edit: 2c/1 tuần​

Liêu Đình Nhạn - Một đệ tử nhập môn không có thiên phú, không có tài năng gì đặc biệt, thế mà lại có thể chế trụ được sư tổ đại ma đầu của Canh Thần Tiên phủ. Mọi người bàn tán, bát quái, ngạc nhiên, tò mò...

Xin hỏi Liêu sư muội, bí quyết của ngươi là gì?

Liêu Đình Nhạn:... Nhờ vào bản năng của cá muối* chăng?

*Cá muối - 咸鱼: những người lười nhác, không ước mơ, không lý tưởng.